Overview

Свеста е основен столб која му дава насока на Асоцијацијата за Даунов Синдром од Северозападна Индијана и Чикаго со околината која и овозможува да барат партнерства за да ја подигнат свеста, плус имаат слични вредности за да помагаат и да го подобрат квалитетот на животот на тие со посебни потреби.

  • Ние сме посветени за развојот и меѓу соработката, која ја поддржува Асоцијацијата за Даунов Синдром да подели позитивна порака на заедницата. 
  • Ние сме посветени со овој напор преку маркетинг материјали, ажурирана литература, социјални настани, собирање на средства, работилници, настани во заедницата, професионални кариеристи и волонтерски можности.

 

Close